Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγή

1.1. Το Thread Jar, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως η “Εταιρεία”, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Γεωργίου Παπανδρέου 34, με ΑΦΜ 074469007 και ΔΟΥ Ηρακλείου.
1.2. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://threadjar.gr/, στο εξής η «Ιστοσελίδα» καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία δια ζώσης.
1.3. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας ή/και οι επισκέπτες της θα αναφέρονται στο εξής ως «Χρήστες», ανεξάρτητα από το αν προβούν σε τελική αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από την Εταιρεία.
1.4. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία, οι Χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Εταιρεία. 
1.5. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης, προτού χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα.
1.6. Μόνο όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. 
1.7. Ο Χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιεί τα παρεχόμενα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας, θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.
1.8. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης. Ο Χρήστης οφείλει να ελέγχει τους Όρους Χρήσης περιοδικά για τυχόν αλλαγές.

2. Γενικοί Όροι Χρήσης

2.1. Αν ο Χρήστης δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή/και με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά την χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνεί ότι η Εταιρεία μπορεί να απενεργοποιήσει ή να διαγράψει άμεσα τον λογαριασμό του ή/και όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα αρχεία που συνδέονται με τον λογαριασμό του ή/και να απαγορεύσει οποιαδήποτε περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες ή/και αρχεία ή στην Ιστοσελίδα. 
2.2. Επίσης, συμφωνεί ότι η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη απέναντι του ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τη διακοπή ή ακύρωση της πρόσβασής του στην Ιστοσελίδα ή σε τμήματά της.
2.3. Στα δεδομένα της Ιστοσελίδας έχουν πρόσβαση αποκλειστικά οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της Εταιρείας που διενεργούν εργασίες για την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας.
2.4. Με την χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας, ο Χρήστης αποδέχεται ως μέρος της συμβατικής σχέσης μεταξύ των μερών, ότι η Εταιρεία δύναται να επικοινωνεί με τον Χρήστη, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχει εισαγάγει στην Ιστοσελίδα στο σχετικό πεδίο για την λήψη ενημερώσεων σχετικά με τη δράση της Εταιρείας. Αν οποιαδήποτε στιγμή ο Χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει πλέον σχετικές ειδοποιήσεις, μπορεί να απεγγραφεί από τις ενημερώσεις μέσω του σχετικού link απεγγραφής που υπάρχει στο κάθε email που αποστέλλει η Εταιρεία. 

3. Χρήση Υλικού – Περιορισμοί και Όρια

3.1. Αν δεν έχει προβλεφθεί διαφορετικά, η Εταιρεία παρέχει ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και προβολής της Ιστοσελίδας και του υλικού που παρέχεται σε αυτήν για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης συμφωνεί με τους παρόντες Όρους. 
3.2. Η χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Εταιρείας δεν δίνει στον Χρήστη κυριότητα επί τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή στο περιεχόμενο στο οποίο αποκτά πρόσβαση. 
3.3. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων, υπερκείμενων συνδέσμων (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνεται για αυτά. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
3.4. Η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτής ή στους οποίους αυτή παραπέμπει. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία από την χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων. Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη και η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η χρήση αυτών υπόκειται στους όρους, τους οποίους αυτοί έχουν προσδιορίσει. Συνεπώς για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση, ο Χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν την σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
3.5. Η παρούσα άδεια δεν επιτρέπει:

  • Χρήση του περιεχομένου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα για εμπορικούς σκοπούς.
  • Τροποποίηση ή αναστροφή μηχανικής οποιουδήποτε στοιχείου της Εταιρείας.
  • Μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή εξαγωγή πληροφοριών από την Εταιρεία και διανομή ξεχωριστών αυτών των πληροφοριών.
  • Χρήση οποιουδήποτε από τα σήματα, τα λογότυπα ή τα σχέδια της Εταιρείας.

4. Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα και την ασφάλειά του Χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα 
Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στην αναγνώρισή σας ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών, υπολογιστή, έξυπνου κινητού, tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών, και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). 

Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων
Η Εταιρεία ζητά από τον Χρήστη πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα, για την πλοήγησή του.
Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους, σε συνδυασμό με το διάστημα που απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επικοινωνία με την ιστοσελίδα
Η επικοινωνία με την Ιστοσελίδα γίνεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: hello@threadjar.gr
Πρόσβαση στα μηνύματα που η Εταιρεία λαμβάνει μέσω φόρμας επικοινωνίας έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, οι οποίοι δεσμεύονται συμβατικά από ρήτρες εμπιστευτικότητας και από κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών.

Η Εταιρεία δεν προωθεί σε τρίτους μηνύματα, τα οποία λαμβάνει, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του αποστολέα.

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η προώθηση σε τρίτους ή μη διαγραφή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που λαμβάνει είναι απαραίτητη για την τήρηση υποχρεώσεων που πηγάζουν από τον νόμο ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων και πάντα σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

5. Περιορισμοί χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας

5.1. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Εταιρείας είναι διαθέσιμα διαδικτυακά, στην παρούσα ιστοσελίδα. Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν περιορισμένες ποσότητες και υπόκεινται σε επιστροφή ή ανταλλαγή μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφών της Εταιρείας.
5.2. Όλα τα προϊόντα είναι μοναδικά και χειροποίητα, επομένως ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις αναρτημένες φωτογραφίες.
5.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί κατά περίπτωση. Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να περιορίσει τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει. Όλες οι περιγραφές των προϊόντων ή οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας.
5.4. Η Εταιρία μπορεί να διακόψει οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία γίνεται αποκλειστικά σε αυτήν την Ιστοσελίδα.
5.5. Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράσατε ή αποκτήσατε θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ή ότι τυχόν σφάλματα στις υπηρεσίες θα διορθωθούν.
5.6. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε παραγγελία κάνει κάποιος Χρήστης. Μπορεί, επίσης, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να περιορίσει ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή/και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Σε περίπτωση που γίνει κάποια αλλαγή ή ακύρωση σε μια παραγγελία, ενδέχεται η Εταιρεία να προσπαθήσει να ειδοποιήσει τον Χρήστη επικοινωνώντας με το email ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που δόθηκε τη στιγμή που έγινε η παραγγελία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να απαγορεύσει παραγγελίες που, κατά την κρίση της, φαίνεται να γίνονται από αντιπροσώπους, μεταπωλητές ή διανομείς.
5.7. Είναι στην διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας να αρνηθεί ή να ακυρώσει μια παραγγελία, είτε ποσότητα μιας παραγγελίας, εφόσον κρίνει ότι η παραγγελία δεν έγινε με καλή πίστη, ενημερώνοντας τον Χρήστη στο email που έχει δηλώσει κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
5.8. Οι υπηρεσίες (εργαστήρια κεντήματος) της Εταιρείας προαγοράζονται από την Ιστοσελίδα και πραγματοποιούνται σε δεύτερο χρόνο, δια ζώσης, σε χώρο που αναγράφεται στην περιγραφή της υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Ιστοσελίδας.
5.9. Στην περίπτωση που η παροχή της υπηρεσίας δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο από την πλευρά της Εταιρείας, ο Χρήστης που έχει προαγοράσει την υπηρεσία δικαιούται πλήρη επιστροφή των χρημάτων που έχει προπληρώσει.
5.10. Στην περίπτωση που ο Χρήστης δεν δύναται για οποιονδήποτε λόγο να παρευρεθεί στον χώρο που παρέχεται η υπηρεσία, μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και η αξίωσή του στην επιστροφή χρημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
– ακύρωση μέχρι και 14 ημέρες πριν από την πρώτη ημερομηνία διεξαγωγής: πλήρης επιστροφή χρημάτων
– ακύρωση μέχρι και 10 ημέρες πριν από την πρώτη ημερομηνία διεξαγωγής: επιστροφή του 50% των χρημάτων
– ακύρωση από 9 ημέρες πριν από την πρώτη ημερομηνία διεξαγωγής κι έπειτα: δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων
Σε περίπτωση που αυτό είναι εφικτό, ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει κάποιο μελλοντικό εργαστήριο με το ίδιο κόστος.
5.11. Κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται με επιλεγμένο τρόπο πληρωμής “Κατάθεση σε Τράπεζα”, θα διατηρείται στο σύστημα παραγγελιών της Εταιρείας για τρεις (3) ημέρες. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί η κατάθεση σε αυτό το χρονικό διάστημα, η παραγγελία θα ακυρώνεται και το προϊόν ή η υπηρεσία θα αποδεσμεύεται.
5.12. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι υπάρχει πιθανότητα να προκύψουν λάθη ή παραλείψεις στην ιστοσελίδα σχετικά με πληροφορίες ή τιμές. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μια παραγγελία σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιήθηκε ενώ υπήρχε λάθος ή παράλειψη στην σελίδα του προϊόντος, ενημερώνοντας τον Χρήστη στο email που έχει δηλώσει κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

6. Τρόποι πληρωμής
6.1. Η πληρωμή των προϊόντων ή και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία γίνονται με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα μέσω του συστήματος της Viva ή της υπηρεσίας PayPal ή με τραπεζική κατάθεση σε έναν από τους λογαριασμούς που διατηρεί η Εταιρεία (Viva ή Πειραιώς).
6.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δεν φέρει καμία ευθύνη σε οποιοδήποτε μέρος για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή υπηρεσιών.

7. Κανόνες συμπεριφοράς και όροι της κοινότητας
7.1. Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας των παρεχόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια των πληροφοριών που εισάγει στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση, ούτε ευθύνη, ούτε δυνατότητα να ελέγχει την ορθότητα των πληροφοριών που εισάγει ο Χρήστης στην Ιστοσελίδα. 
7.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να άρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μέρη ή σε ολόκληρη την Ιστοσελίδα ή/και να πάρει κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο μέτρο για να εφαρμόσει τους παρόντες όρους, αν αντιληφθεί οποιαδήποτε παραβίαση. 
7.3. Ο Χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Εταιρείας καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή τρίτου.
7.4. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της Εταιρείας για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του Χρήστη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά προς τον Χρήστη. 
7.5. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε ομάδα μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε συνδυασμό με τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει. Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να παρέχει ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να διακόψει την συγκεκριμένη παροχή η οποία δεν αποτελεί μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

8. Περιορισμός Ευθύνης
8.1. Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με την ευθύνη του Χρήστη. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας και για την ακρίβεια του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτήν. Δεν φέρει όμως ουδεμία ευθύνη για οιασδήποτε φύσεως ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ή ανακτήθηκαν μέσω αυτής. Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω εξωτερικών συνδέσμων (hyperlinks) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της ιστοσελίδας.
8.2. Ο Χρήστης αντιλαμβάνεται και αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, πιθανή ή επελθούσα ζημία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των διαφυγόντων κερδών, της καλής φήμης, της ζημίας ως προς τα δεδομένα ή άλλες ζημίες (ακόμη και αν έχει ενημερώσει για τη σχετική πιθανότητα επέλευσης της ζημίας), προκύπτει ή πηγάζει από (α) τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας, (β) τη χρήση οποιουδήποτε υλικού βρίσκεται αναρτημένο στην Ιστοσελίδα ή σε ιστοσελίδα ή ιστοσελίδες, στις οποίες αυτή παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων, (γ) συμπεριφορά τρίτων μερών στην Ιστοσελίδα ή (δ) οποιοδήποτε άλλο γεγονός συνδέεται με την Ιστοσελίδα και τις παρεχόμενες από την Εταιρεία υπηρεσίες.
8.3. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας. 
8.4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς την ισχύ για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας.
8.5 Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει ή να ανανεώσει τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε.
8.6. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε ομάδα μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε συνδυασμό με τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει. Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να παρέχει ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να διακόψει την συγκεκριμένη παροχή η οποία δεν αποτελεί μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
8.7 Με την αποδοχή των παρόντων όρων ο Χρήστης συμφωνεί ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας αποτελεί ένα επιπλέον προνόμιο και ότι η Εταιρεία μπορεί να περιορίσει ή να αρνηθεί την πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες μεταξύ άλλων για ανάρμοστη συμπεριφορά που περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την ακατάλληλη, αγενή, βίαιη ή απειλητική συμπεριφορά. 
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο που ανεβάζει ο Χρήστης στην Ιστοσελίδα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωση (groups / σελίδες) της Εταιρείας ή σε επικοινωνία με τους υπαλλήλους της Εταιρείας:

  • Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανήλικους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,
  • Να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών,
  • Να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου,
  • Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

8.8. Αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες δεν είναι απαραιτήτως επικαιροποιημένες και παρέχονται μόνο για αναφορά. 

9. Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι οποιαδήποτε νομική διαφορά προκύψει από τους παρόντες ή τη χρήση της Ιστοσελίδας υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Ηρακλείου Κρήτης.

10. Πνευματική Ιδιοκτησία
10.1. Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας (πληροφορίες, κείμενα, νέα, γραφήματα, φωτογραφίες, μαθήματα κ.λπ.), ο σχεδιασμός αυτής, τα μεταδεδομένα και οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται μέσω αυτής, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών της και προστατεύεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά οποιουδήποτε κειμένου ή εγγράφου περιέχεται στην παρούσα Ιστοσελίδα.
10.2. Το υλικό που περιλαμβάνεται στην παρούσα Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπική χρήση.

11. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Χρήστη
11.1. Η Εταιρεία δεν διεκδικεί δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για το υλικό που ο Χρήστης μοιράζεται με αυτήν. Ο Χρήστης διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα και τυχόν άλλα δικαιώματα που κατέχει σε οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλει μέσω της Ιστοσελίδας ή των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. 
11.2. Με τη δημοσίευση υλικού στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, ο Χρήστης παραχωρεί μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, αμετάκλητη άδεια χρήσης του υλικού για σκοπούς προώθησης, επιχειρηματικής ανάπτυξης και μάρκετινγκ.

12. Λοιποί Όροι
12.1. Αν οποιοσδήποτε από τους παρόντες κριθεί παράνομος, άκυρος ή για οποιοδήποτε λόγο ανεφάρμοστος, τότε αυτή η διάταξη θα θεωρείται ως ανίσχυρη, χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα των λοιπών όρων. Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν το συμφωνητικό μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Οι Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με τη δημοσίευσή τους στο παρόν πεδίο της Ιστοσελίδας.
12.2. Η πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας ισχύει για τη διάρκεια ζωής κάθε προϊόντος και υπηρεσίας της Εταιρείας. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία διαλυθεί ή παύσει να υπάρχει, ή αποφασίσει να μην παρέχει το εκάστοτε προϊόν ή υπηρεσία, τότε η πρόσβαση του Χρήστη σε αυτά τερματίζεται.
12.3. Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας όπως πηγάζουν από τους Όρους Χρήσης. Οι Όροι Χρήσης σε αυτή την περίπτωση θα αναπτύσσουν τα αποτελέσματά τους και για τους τυχόν διαδόχους μας, καθολικούς ή ειδικούς. Η αδυναμία οποιουδήποτε μέρους να επιμείνει στην εφαρμογή των παρόντων και τη συμμόρφωση του άλλου μέρους με τους Όρους Χρήσης ή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, δε θα λαμβάνεται υπόψη ως αποποίηση του δικαιώματος. Το δικαίωμα παραμένει ισχυρό σε κάθε περίπτωση.

Τελευταία ενημέρωση: 09/11/2022