Σχετικά με το Thread Jar

Το Thread Jar* είναι ένα μικροσκοπικό brand σύγχρονου εικαστικού κεντήματος. Στόχος του είναι να αναδείξει την τέχνη του κεντήματος, συνδυάζοντας παραδοσιακές τεχνικές και υλικά με μια πιο σύγχρονη εικαστική προσέγγιση σε κάθε δημιουργία, παραμένοντας, ταυτόχρονα, μια ηθική καταναλωτική επιλογή.

Οι άξονες γύρω από τους οποίους κινείται είναι η δημιουργικότητα, ο φεμινισμός και οι low waste πρακτικές σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας.


*Thread Jar = το βάζο με τις κλωστές. Χρησιμοποιείται στο κέντημα για την αποθήκευση των κλωστών που περισσεύουν, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάποιο άλλο έργο, αντί να πεταχτούν.

Τι μπορείς να βρεις εδώ

Το Thread Jar σε φυσικά καταστήματα